Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Welkom bij Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel 

De vereniging BEC werd opgericht in 1987 op 5 juni.

Een tiental leden onder de bezielende leiding van Peter Franssen begon vorm te geven aan de nieuwe vereniging.  Het ledental groeide gestaag tot het huidige aantal van ±1400

De beginselen van BEC zijn terug te vinden in de statuten.

We lezen daar dat BEC op allerlei manieren het legaal houden van en fokken met Europese vogels en aanverwante soorten wil bevorderen.  Door voorlichting, kennisoverdracht, studieclubs, shows, tentoonstellingen en door communicatie met alle betrokkenen. Via COM–Nederland is BEC lid van de COM-wereldorganisatie. COM betekent Confédération Ornitholique Mondiale. De naam is in het Frans, omdat Frans de voertaal is bij de COM. In de Commissie-Wetgeving van COM-Nederland spreekt BEC zijn woordje mee met het ministerie van LNV.

BEC is niet voor het fokken van bastaarden.  Dit zou niet ten goede komen aan de vermeerdering van nakweek van Europese soorten: het is een dood spoor. Dat hybriden toch gevraagd worden op onze tentoonstelling is in feite een technisch probleem dat samenhangt met het feit dat het een COM-wedstrijd is. Bastaarden van Europese vogels zijn niet lelijk, zingen soms goed en zijn vaak fraaie TT-vogels, maar wij willen het fokken van deze vogels niet propageren. 

Het bestuur bestaat op dit ogenblik uit zes personen: voorzitter is Paul Snep.     secretaris is Alice van Lierop , penningmeester.is Paul Snep , Jan Rokven is ringencommissaris. Hij zorgt dat de vele tienduizenden ringen elk jaar op de goede tijd op de juiste plaats komen. Laura Villevoije is ledensecretaris,  Ad Bergmans is commissaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de jaarlijkse tentoonstelling.. 

Een hoogtepunt is de jaarlijkse TENTOONSTELLING met SHOW, waar ieder zijn gefokte vogels kan tonen en er iedereen kan ontmoeten die dezelfde interesses heeft. De laatste  jaren is deze TT onder auspiciën van COM gehouden en daar is BEC best trots op. Ad Bergmans is de drijvende kracht voor wat de tentoonstelling  betreft, hij stuurd de hele organisatie aan om het een en ander in goede banen te leiden. De show staat onder leiding van Rinus v.d. Heuvel, samen met een aantal medewerkers maken zij er elk jaar weer een groot succes van.

Een keer per jaar is er een ontmoetingsdag. Daarop worden gefokte vogels ter overdracht aangeboden. Beginnende liefhebbers kunnen er terecht voor vogels en voorlichting of gewoon voor de gezelligheid. 

vijf keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad. Hierin vindt men allerlei zaken die van pas komen bij onze liefhebberij.  Een deel van ons BEC-INFO wordt ook op de website gepubliceerd, zij het dat de meest recente artikelen onder een wachtwoord zitten, deze zijn alleen beschikbaar als je lid bent van BEC. Na verloop van tijd zijn zij voor iedereen vrij.

 

Het is goed als men elkaar tegenkomt. Onze hobby brengt mensen tot elkaar! Notarieel beschreven onder nummer 1231632.058 B24 Inschrijving Kamer van Koophandel nummer 40238902 

Aangesloten bij Confédération Ornithologique Mondiale, COM