Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Kweekverslagen
Hieronder kunt u selecteren van welke vogelsoort u het kweekverslag wilt lezen.

Verslag  Door   Verslag  Door  
Kweekresultaten 2023 Jan van Overmeeren info 2-2024 Verslag over de Kweek 2023 Jelte Hanenburgg info 2-2024
Himalaya kruisbek Harmen Romkes info 5-2023 Grote gele kwikstaart Jan Walma info 1-2024
Himalaya groenling Alice van Lierop info 3-2023 De Boompieper Lou Megens info 4-2023
Heuglini Tapuit Rien Akkermans info 2-2022 Roodkuif kardinaal Lou Megens info 4-2022
Kleine bonte specht-2 Jan Walma info 1-2022 Zwartvleugel tangare Stefan v.d. Ven Info 1-2022
Groene kardinaal Lou Megens info 5-21 Porseleinhoen Tom Hoppen info 5-2021
Zomertortel-5 Charles van de Kerkhof info 4-21 GeelborstAzuurmeesRomkes Harm Romkes info 5-2021
Siberische blauwe nachtegaal Frans Hakvoort info 4-21 Zwartborstlijster Tom Hoppen info 4-2021
Geelkeel Gaailijster Robert Paul Naeff info 3-2021 Olivia bijeneter Lou Megens info -4-2021
Sneeuwkruin roodborsttapuit Tom Hoppen info 2-2021 Kala Buulbuul Tom Hoppen info -3-2021
Boomklever Tom Hoppen info 5-2020 Zwartkop Harm Romkes info 1-2021
Kweek met de Hop Hopkweker info 5-2020 Grauwe klauwier Jan Walma info 5-2020
Sneeuwkruinroodborsttapuit Lou Megens info 1-2020 Kleine plevier Lou Megens info 2-2020
Europese Bijeneter Lou Megens info 5-2019 Ervaringen Kweek 2019 L.J. Schellekens info 5-2019
De Ortolaan Jan Walma info 2-2019 De Waterroodstaart Mart Rousseau info 3-2019
 Blonde Tapuit Lou Megens info 2-2019 Europese Tapuit Lou Megens info 2-2019
Gekraagde Roodstaart Jan Walma info 2-2019 Ervaring met de Hop Herman Tijhuis info 2-2019
Dappere DoDo Lou Megens info 5-2018 De Hop Harmen Romkes info 1-2019
Roodstaartbuizerd Anne Bruinsma info 4-2018 Gele kwikstaart Harmen Romkes info 4-2018
Bonte vliegenvanger Stefan v d Ven info 3-2018 Schamalijster Harmen Romkes info 3-2018
Blauwkeel sialia Harmen Romkes info 2-2018 Sperwer Anne Bruinsma info 2-2018
De Graspieper Lou Megens info 1-2018 De Dayallijster Harmen Romkes info 1-2018
Klauwieren (2) Lou Megens info 5-2017 Heughlini Tapuit Lou Megens info 5-2017
Huisgors Huub Vervest info 2-2017 Himalaya kruisbek Huub Vervest info 4-2017
Geelgors Jan Jouke Post info 6-2016 Groenling satinet Jan Jouke Post info 6-2016
Kuifmees Mart Rousseau info 4-2016 Europese Nachtegaal Lou Megens info 4-2016
Witkeelgaailijster Robert Paul Naeff info 3-2016 De Schrijver L.J. Schellekens info 3-2016
Waterral Jan Walma info 2-2016 Pimpelmees Jan Jouke Post info-1-2016
Bontbek plevier L.J. Schellekens info 6-15 Kuifmees Jan Jouke Post info-6-15
Kneu en Euro kan. Theo Heinsbergen info 4-15 De Zwarte roodstaart Lou Megens info-5-15
Kleine bonte specht Jan Walma info 2-15 De Noorse goudvink Theo Heinsbergen info 3-15
Grielen Armin Klaassen info 6-14 Orginele kanaries H. Vervest info 2-15
Major Putter Theo Heinsbergen info 6-14 Rietgors L.J. Schellekens info 6-14
Pimpelmees 2014 Harmen Romkes info 6-14 Battle of Balts  Boomklever Mart Rousseau info 6-14
Witte kwikstaart Huub Vervest info 4-14 Boomklever L.J. Schellekens info 4-14
Hoppenkweek Huub Vervest info 2-14 Isabel sijs Theo Heinsbergen info 4-14
Kleine zwartkop Lou Megens info 1-14 Roodvleugelgaailijster Robert Naeff info 2-14
Boomkruiper       Lou Megens info 6-13 Kwartelkoning       Rienk Walma info1-14
Blonde tapuit      L.J. Schellekens info 6-13 Middelste bontespecht    Jan Walma info 6-13
Pimpelmees       Harmen Romkes info 5-13  Roodborsttapuit         Lou Megens info 5-13 
Veldleeuwerik  Huub Vervest info 2-13  Mutant Heggenmus  Robert Naeff  info 3-13 
Kwartelkoning Jan Walma  info 2-13  Roodstaartgaailijster Robert Naeff info 2-13 
Europese Appelvink Huub Vervest  info 1-13  Grote gele kwikstaart  Herman Tijhuis  info 2-13 
Kweek met sijzen  Paul Feldman info 1-13  Het Wouwaapje Jan Walma info 6-12 
De Zwartkop Paul Feldman info 2-12 Spreeuwen kweken  Robert  Naeff info 1-12
De Pestvogel Jan Walma info 1-12 De Boomleeuwerik Lou Megens info 6-11
De Major Putter  Paul Feldman info 6-11  De Klapekster Jan Walma  info 6-11 
De Zwartkop Piet de Klundert  info 5-11  De Kruisbek  René Schonewille  info 2-11 
De Kuifmees René Kleine  info 2-11  De Bontbekplevier  Armin Klaassen  info 3-11 
Siberische lijster Robert Naeff info 6-10 Grote karekiet/wielewaal Jan Walma info 1-11
De Zwartkop  Barrel Well  info 5-10  De Scharrelaar  Jan Walma  info 6-10 
De Keep  Wilco Bal  info 6-10  Het Baardmannetje  Ad Bergmans  info 6-10 
De Hop  Maurice Janssen  info 4-10  De Waterral  Robert  Naeff  info 2-10 
Theka leeuwerik  Lou Megens  info 2-10  Witgesterde blauwborst  Teus Hartog  info 1-09 
De Staartmees  B. Doddema  info 1-10  De Boomvalk  Jan Walma  info 2-09 
Kastanje lijster  Robert  Naeff  info 2-09  De Beflijster 2 Robert  Naeff  info 1-09 
Kleine plevier  Armin Klaassen  info1-09  Grote gele kwikstaart Lou Megens  info 4-08 
Hoppen  Jeu Smeets  info 6-08  Porseleinhoen Leon Luijten  info 6-08 
De IJsvogel  Jeu Smeets  info 5-08  Kleine bonte specht  Jeu Smeets   
De Bijeneter  Jan Walma info 2-8  De appelvink  L.J. Schellekens   
Witte Goudvink  Bertus Hovius  info 2-08  Zwartkop tuinfluiter  Teus Hartog  info 3-08 
De Olijflijster  Robert Naeff  info 3-08  De Blauwe ekster  Robert Naeff  info 2-08 
De Koperwiek  Jeu Smeets  info 6-06  Grauwe vliegenvanger  Lou Megens   
De Boomklever  Lou Megens  info 4-06  De Beflijster Robert Naeff  info 5-06 
De Koperwiek  Jeu Smeets  info 2-06  De Putter  Hessel de Vries  info 3-06 
Kweek Huismus  Frans Sanders    De Roodborstlijster  Robert Naeff  info 4-04 
Witte Kwikstaart  G. Huurneman  info 6-06  Gekraagde roodstaart  G. Huurneman  info 6-06 
Kweek Vinken  Frans Sanders    De Boomklever Lou Megens  info 4-05 
De Goudvink  Jack Olivier  info 4-05  De Goudvink  M. Pijls  info 1-04 
De Roodborst  Lou Megens  info 4-05  De Boomklever  Lou Megens  info 4-04
De Appelvink  Ton de Waard  info 4-05  De Sijs F. v. Outheusden  info 5-05 
De sneeuwuil  Twan van Riet  info 6-04  Europese bijeneter  Jan Walma  info 3-05 
De Kruisbek  A. Mingeroet    De Geparelde merel  Robert Naeff  info 6-05 
De Pareluil  Th. v.d. Waterlaat  info 5-06  De Zomertortel  D. Duisings  info 1-05