Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Berichten

JAARVERSLAG 2018 VAN DE SECRETARIS
Op 1 Januari 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter H. Hoogaars
Secretaris T. Klomp
Penningmeester L. J. Schellekens
Ringencommissaris J. Rokven
T.T. Commissaris H. Hoogaars
Commissaris A. Verhoeven
Commissaris A. Bergmans

Locatie

Onze gastheer in 2018 was Dhr. E. Jonker van streekpark “Klein Oisterwijk”.
Het bestuur dankt hem voor zijn gastvrijheid het afgelopen jaar.

 Bestuursvergaderingen

Wij zijn met het bestuur 9 keer samengekomen.

Jaarvergadering bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Penningmeester L.J. Schellekens
Aftredend en herkiesbaar: Secretaris T. Klomp
Aftredend en herkiesbaar: A. Verhoeven
Zij zijn alle drie bij acclamatie herkozen.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter Dhr. H. Hoogaars
Secretaris Mevr. T. Klomp
Penningmeester Dhr. L. J. Schellekens
Ringencommissaris Dhr. J. Rokven
T. T. Secretaris Dhr. H. Hoogaars
Commissaris Dhr. A. Verhoeven
Commissaris Dhr. A. Bergmans
Buiten het bestuur zijn er de volgende functies: B.E.C. Bureau Mw. Th. Adriaanse

 Wereldshow
De COM Wereldtentoonstelling werd gehouden in Cesena waar weer diverse leden van B.E.C. een mooie prestatie hebben behaald. Het bestuur feliciteert deze mensen met het behaalde resultaat.
Leden die op de COM Wereldtentoonstelling een medaille hebben behaald en aanwezig waren op de algemene ledenvergadering ontvangen uit handen van de voorzitter een fles wijn. Dit zijn: Dhr. Th. Engelen en Dhr. T.J.M. Versleijen.

T. T. Medewerkers

Op 20 Januari zijn we met de leden van de tentoonstelling-commissie bijeengekomen om onder het genot van een hapje en drankje onze waardering van hun inzet voor het slagen van deze tentoonstelling te laten blijken.

 Ontmoetingsdag

Op 11 Maart hebben we een BEC-ontmoetingsdag gehouden. Deze dag was voor iedereen die BEC een warm hart toedraagt. Dit jaar hadden we twee sprekers, te weten: Dhr. van Erp van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en Dhr. Kapteijns, de beroemdste boswachter van Nederland. Het was een gezellige bijeenkomst, de opkomst was groot en dus geslaagd.

Ledenvergadering

Op 24 maart was de Algemene ledenvergadering. Deze is naar tevredenheid verlopen.

PVH

 P.V.H. Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit. Organisaties aangesloten bij P.V.H. zijn diverse keren samengekomen. Voorzitter Dhr. H. Hoogaars was bij deze bijeenkomsten aanwezig. Leden zullen via het bec-info en de website op de hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen.

C.O.M

Er zijn twee COM-vergaderingen geweest. Een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. Voorzitter Dhr. H. Hoogaars was aanwezig tijdens deze vergaderingen.

TT Urk

Op 15, 16 en 17 November was er een tentoonstelling op Urk, georganiseerd door leden van BEC. Dit gebeurt onder auspiciën van BEC. Een aantal bestuursleden van BEC waren aanwezig tijdens deze opening.

TT. Commissie

Leden van de tentoonstelling-commissie en het bestuur zijn diverse keren samen gekomen om voorbereidingen voor de komende tentoonstelling door te nemen. Samen met Dhr. E. Jonker van “Klein Oisterwijk” zijn we erin geslaagd om een ruimere opzet van de tentoonstelling/ show te creëren.

TT/Show 2018

We hebben op 23, 24 en 25 November onze Tentoonstelling/ Show gehouden. Er waren zo’n 150 vogels meer ingezonden dan afgelopen jaar. Een hoog aantal bezoekers heeft onze tentoonstelling bezocht en waren zeer onder de indruk, met name over het show gedeelte. Er kwamen lovende reacties.

BEC-INFO

De eindredactie van het BEC-info was in handen van Mw. Harriëtte Maas. De kopij voor het bec-info wordt aangeleverd door individuele schrijvers en wordt zo nodig aangevuld door de redactieleden, te weten: Dhr. H. Vervest, Dhr. J. v. Overmeeren, Dhr. J. Walma.

Dit 31e jaarverslag van de vereniging B.E.C. is samengesteld door Too