Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Berichten

 

NIEUWSBRIEF COM NEDERLAND
commissie wetgeving
email:
bartbraam@planet.nl

8-8-2010

AANKOOP HYBRIDEN IN BELGIE

 

Aankoop hybriden (=bastaarden)  in België.

Onze zuiderburen zijn kunstenaars in het kweken van hybriden.
Vaak leidt dat tot hele mooi exemplaren.

Sinds kort is het in België niet meer nodig dat hybriden, waarbij één of beide ouders een Europese vogel (Vogelrichtlijn) is, worden geringd, tenzij één van die vogels wordt aangemerkt als bijlage A (CITES) vogel.
Nederlanders kunnen dus in België binnen de in dat land geldende regels ongeringde hybriden kopen. Probleem is echter dat ongeringde hybriden van de Vogelrichtlijn- niet bijlage A/soorten in ons land niet mogen worden gehouden. Voor het houden van deze vogels is een ontheffing nodig De herkomst van de vogels is voor het verlenen van deze ontheffing belangrijk. U moet kunnen aantonen dat deze vogel gefokt is.

Het is dus van belang dat u de herkomst van de vogel kunt aantonen.
Koopt u dus een ongeringde hybride vogel in België, doe dan het volgende:

1.  Overtuig u er van dat er geen sprake is van hybridisatie met een bijlage A vogel
2. Vraag een aankoopbewijs, waarop vermeld staat: naam en adres van de kweker, datum van aankoop, informatie over de oudervogels (kweek-en ringnummers) en welke generatie hybride.

3. Vraag, onder overlegging van het aankoopbewijs, voor deze vogel een “Bezitsontheffing voor particuliere houders van dieren die tot een beschermde in- of uitheemse diersoort horen”. Er is op dit punt nog geen ervaring met deze aanvragen, maar een “kladje” als aankoopbewijs zal niet volstaan


Het formulier kunt u downloaden op:
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19624

Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Dienst Regelingen

Vergunningen, Ontheffingen en Uitvoering

Postbus 19530

2500 CM Den Haag

 

Bovenstaande informatie is tot stand gekomen met LNV-loket: Identificatie en Registratie dieren. De Dienst Regeling van LNV merkt op dat hier sprake is van een voorlopige regeling.
De definitieve werkwijze volgt als directie NLP een besluit heeft genomen. Voorlopig worden ongeringde hybriden van Vogelrichtlijn/niet bijlage A soorten gelijk ongeringde vogelrichtlijn soorten, die zelf gekweekt zijn, behandeld. Dit betekent dus een ontheffing aanvragen waar de leges gelijk aan een Verklaring voor gevraagd worden, dit is €15,--.