Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Kweekverslag

Terug naar overzicht
      

MIJN  BELEVENISSEN  MET  DE  BONTBEKPLEVIER  (Charadrius hiaticula) 

                                                                        door Armin Klaassen 

De bontbekplevier komt voor langs onze kusten op schelpenstrandjes, schorren en slikken.De bontbek is een zoutminnende vogel die zijn overtollig zout via een klier uitscheidt.Zijn neef, de kleine plevier, komt voor bij zoet en brak water. (Hierover schreef ik in Bec-info 1/2009. 

Het geslachtsonderscheid is te zien in de zwart/witte koptekening, de zwarte band over de borst en de meer donkere kleur van de dekveren op rug en vleugels bij de mannetjes. De vogel is 18-20 cm. groot en altijd op zoek naar iets eetbaars. Het menu bestaat uit strandvlooien, wormpjes,vliegjes en andere ongewervelde diertjes. De vogel maakt mooie fluitende geluidjes vooral tijdens het baltsen. De mannetjes maken zich dan wat breed en proberen zo een wijfje te imponeren.In de winter trekken onze bontbekjes naar Spanje, Portugal en Afrika, terwijl de Scandinavische bontbekjes bij ons aan de kust overwinteren. In de winter van 2010/2011 heb ik er geen gezien en ik vermoed dat dat komt doordat het bij ons behoorlijk gewinterd heeft. Ik houd mijn koppeltjes paarsgewijs in een volière van 7 x 11 m. en 7 x 9 m. Elke volière is voorzien van een ondiep vijvertje, waarin de vogels aan de randen kunnen staan. Je kunt ze absoluut niet met soortgenoten en/of andere Charadriussoorten houden. Soms moet ik buiten de broedtijd de koppels uit elkaar halen opdat ze elkaar niet vermoorden. Ik heb gedurende de vele jaren dat ik de vogels houd, éénmaal de jongen (die amper volwassen waren) moeten scheiden en afgelopen najaar moest ik het kweekkoppel uit elkaar halen omdat ze elkaar tot bloedens toe hadden verwond.Tijdens onze winters heb ik de vogels nog nooit binnengehaald, ook omdat ik over bronbemaling beschik. Zo blijft je vijver altijd ijsvrij. Zo kunnen ze altijd op hun pootjes in dit warme water (ca.7 gr.C.) staan. Wat voer betreft kunnen ze altijd over vier soorten lundi beschikken.  

In april worden ze steeds actiever. Ze baltsen veel en gaan overal nestkuiltjes draaien in de stukjes strand die ik voor hen heb aangelegd. Er liggen overal grote en kleine keien. De strandjes zijn van plaatzand voorzien want dit is fijner dan het scherpe rivierzand. Begin mei worden de eitjes gelegd. Een legsel bestaat bijna altijd uit vier vuilwitte eitjes met zwartbruine stipjes. Het nestkuiltje wordt gevoerd met stukjes schelp. Meestal raap ik de eieren omdat ze vaak op een ongunstig plekje liggen zodat de vogels er dikwijls vanaf lopen tijdens het broeden. De eieren leg ik in de broedmachine, tussen de eieren van mijn siereenden die ook uitgebroed worden, bij een temperatuur van 37,4 gr. C. en een vochtigheid van 45%. Als de eieren aangepikt zijn leg ik ze in de vlaktebroeder en gaat de vochtigheid naar 65 à 70%. De broedduur bedraagt 25-26 dagen. Als de kuikens bijna droog zijn, gaan ze in de opfokbak onder een 40 Watt gloeilamp. Op de bodem leg ik een oude theedoek om de pootjes wat meer grip te geven. De kuikens krijgen een schoteltje  met water en wat lundi micro hierin. Deze korreltjes strooi ik ook onder de lamp. Als ze ongeveer een halve dag oud zijn gaan ze wat rondscharrelen en zie je ze van die korreltjes al eten. De kuikens worden nu boven de hiel geringd met 4.0 mm. Dit is een delicaat klusje want de kuikens zijn niet veel groter dan hommels op hoge poten. Na een week verhuizen ze naar een grotere ruimte, waar plaatzand op de bodem ligt. Hier staat een bakje water van 1 cm. diep plus een bakje met droge lundi micro. Als ze drie weken oud zijn en ze zitten wat in de veren, dan verhuizen ze naar buiten naar een rennetje van 2  m². Hierin staat een schuin plankje met een 40 Watt gloeilampje. Verder weer een bakje micro en een dieper schaaltje water. Nu stuur ik ook wat veertjes op om te kijken wat het geslacht is. Als de vogels volledig in de veren zitten, gaan ze de volière in van 12 m.² met daarin een ondiep vijvertje. Hier lopen ook jonge kluten rond. Als het eerste legsel is geraapt leggen ze 2-3 weken later nòg een rondje. Dit zijn dan meestal maar drie eitjes. Ook deze eitjes gaan de broedmachine in en de kuikens worden grootgebracht op dezelfde manier als bij het eerste rondje. Ze zijn geslachtsrijp met 1 jaar. Rond augustus/september verhuizen de jonge vogels naar andere liefhebbers.

     

 

 Koppel met nest

 

 Bontbekplevier 4 dagen oud

Bontbekplevier 14 dagen oud

Koppel bontbekplevieren