Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

      

      WIE   KENT  DE  STRIX  ALUCO ?                door Jeu Smeets

       

Strix Aluco (bosuil) is een bekend personage in het mooie Noord-Limburgse bosgebied. Maar het is jammer dat er maar weinigen hem in de praktijk tegenkomen. Niet dat hij zo’n teruggetrokken bestaan leidt, maar meer omdat hij een beetje een heimelijk bestaan kent tijdens de nachtelijke uren. En wanneer je de Strix Aluco overdag tegenkomt kan het zijn, dat je denkt een familielid te kunnen begroeten, omdat hij diverse gekleurde pakjes draagt. Strix Aluco is een van de meest, zo niet de meest, voorkomende uilensoort in Nederland.   

Ik zal proberen deze mooie vogel in het kort te schetsen en in een paar afbeeldingen en omschrijvingen aan u voorstellen. De bosuil kent een enorm groot verspreidingsgebied over geheel Europa, behalve het meest noordelijke deel en dat gaat door tot ver in Azië.

De bosuil is uitsluitend ’s nachts actief en jaagt het meest op zijn gehoor. Hij leeft van kleine knaagdieren zoals veldmuizen, woelmuizen, kikkers, vogeltjes, sprinkhanen en kevers. Bij de bosuil is uiterlijk geen geslachtsverschil te zien. Wel is het zo dat de vrouwtjes beduidend groter zijn dan de mannetjes en dat ze, door meer kracht, ook grotere prooien kunnen bemachtigen.


Bosuilen vormen een paar voor het leven en zijn absoluut monogaam. Er wordt een territorium afgebakend met een grootte van 25 tot 40 hectare, al naar gelang het voedselaanbod. Dat territorium wordt tegen indringers ook stevig verdedigd, hetgeen heftige strijd op kan leveren, maar niet tot schade aan de vogels leidt.Het broeden gebeurt veelal in holle bomen met een ruime invliegopening, maar bij gebrek aan beter worden ook oude eksternesten met een invliegopening of zelfs door mensen opgehangen broedkasten geaccepteerd. Hoe groot de wens tot beschutting is blijkt wel uit het feit dat er zelfs bosuilnesten in konijnenholen gevonden zijn. Een nest wordt verder niet gebouwd maar de bestaande ruimte wordt met braakballen geschikt gemaakt als   broedgelegenheid.

    
De 3 - 5 eieren worden in 28 tot 30 dagen uitgebroed, waarna beide ouders de jongen verzorgen. Na ongeveer 50 dagen verlaten de jongen het nest zonder dat ze kunnen vliegen en ze blijven een beetje rondhangen op de takken rondom het nest. Hierna worden ze nog enkele maanden door de ouders verzorgd tot ze volledig zelfstandig zijn en er wordt hun geleerd hoe ze zelf moeten jagen.  Het volgend voorjaar zijn de jonge vogels geslachtsrijp, ze bakenen hun eigen territorium af en gaan zelf voor nageslacht zorgen.                                                                                                          

 
 
Bosuil blauwgrijs

 

 

Bosuil Bruin

Nest jonge

Bosuil roodbruin