Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

      

HET  GEHEIM  VAN  BOOMHOLTE  EN  SPECHTENHOL       door Jeu Smeets

 

Dit verhaal begint in 2008, maar in feite al jaren eerder. Twee eikenbomen, op 25 m. afstand van elkaar, trekken in het voorjaar mijn aandacht. Een kleine bonte specht zie ik, op een meter of vijf hoogte, een poging doen om een nest uit te hakken in een eikenboom, op een plaats waar eens een tak zat. Wetende dat dit vogeltje niet de kracht heeft om te hakken in eikenhout, ben ik verwonderd over zijn poging, maar ik ben nog verbaasder als ik zie dat het lukt. Achter de plek moet vast en zeker een portie houtrot hebben gezeten, anders was zijn poging gestrand. Hoe dan ook,  het houtrot is verwijderd en het spechtje heeft een broedplaats op een ongewone plek. Meestal is hij namelijk aangewezen op een door een berkenzwam gedode berkenboom, die voldoende vermolmd is.

De andere eikenboom vertoont op twee meter hoogte een holte, die toevallig lijkt. De holte is ongeveer 15 cm. hoog en 8 cm. in doorsnee en loopt naar onderen toe spits bij. Tegelijkertijd met het nijvere spechtje bleek een boomklever bezig dit forse gat dicht te metselen.

Hij was er ongeveer vijf dagen mee bezig; ik ben iedere dag gaan kijken. Zonder architect of bouwtekening was de klus in die tijd geklaard en keurig afgewerkt tot er een invlieggaatje van ongeveer 3 cm. overbleef.

Ik volgde beide vogels een tijdje en ik constateerde dat er twee nesten jonge vogels moesten zijn. Op afstand zag ik alleen maar enkele jonge spechtjes  met de kopjes uit de holte steken tijdens het voeren.                                                                                                                                                               

                                                                                                       Het metselwerk bijna klaar

De klevers heb ik alleen maar ijverig bezig gezien, maar in beide nesten heb ik nooit kunnen kijken.

15 April 2009. Ik kom aan het einde van mijn boswandeling en zie een boomklever bezig met het dichtmetselen van het bekende spechtenhol. De buitenste rand was al dicht en de ijver  waarmee op en neer gevlogen wordt geeft mij het idee dat ook deze klus zo geklaard is. Even heb ik staan kijken en het besluit genomen  de volgende dag de zaak te fotograferen. Ik loop verder en kom langs de boom met de dichtgemetselde holte. De ingang bevat nu hooisprietjes die afkomstig zouden kunnen zijn van een nabij gelegen dierenweide. Benieuwd naar wie de volgende bewoner wel is, wacht ik even en daar zie ik een pimpelmees met een snavel vol haren. Hij maakt grote haast om binnenshuis te komen en de  verbouwing af te maken voor zijn ongetwijfeld  groot gezin. Opvallend is dat het metselwerk.
 Zie het gladde metselwerk onder en boven de nestingang    van het jaar daarvoor nog zo goed in takt is ondanks de volle regenkant.         

16 April 2009. Bij een kennis in de buurt een ladder geleend om het boomkleverwerk te kunnen fotograferen. Een paar wandelaars komen eens kijken; ongemakkelijk sta ik op de ladder tussen de takken. Maar de foto’s worden gemaakt. De eitjes en jonge vogeltjes zitten dezer dagen goed beschermd in hun warme holletjes en geloof maar dat ze door mij gevolgd worden. Gelukkig heeft de huidige economische crisis geen invloed op deze behuizing.