Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

   

Welke planten zijn giftig?PRIVATE

Om te beginnen moet ik u jammer genoeg vertellen dat ik, hoe goed ik ook mijn best heb gedaan, u niet kan garanderen een volledige lijst te kunnen geven van alle planten, heesters en bomen welke giftig zijn, aangezien ik niet weet hoe ik aan een volledige lijst kan komen. Zelfs het boek De Gifkeuken der Natuur lijkt mij niet volledig. Kennen doe ik er wel enkele, maar vast en zeker niet allemaal. Toch lijkt het mij interessant om er hier aandacht aan te besteden. 

Wat betékent giftig?

Vergif is een verzamelbegrip. Er bestaat geen absoluut vergif. Een stof wordt giftig genoemd zodra hij schadelijk is voor een organisme. De vergiftigende werking is altijd afhankelijk van de hoeveel­heid van de giftige stof en de individuele gevoeligheid van het organisme. Onder een bepaalde drempelwaarde wordt het vergif krachteloos en dan treedt bijvoorbeeld in plaats van een schadelijke reactie een reactie op die therapeutisch gebruikt kan worden. 

Misschien zijn er vogels die weinig of helemaal geen hinder hebben van sommige in dit artikel genoemde planten, bomen of heesters. Het is toch interessant te weten welke planten voor onze kinderen, onszelf of onze vogels gevaar op kunnen leve­ren. Temeer daar verschillende ervan vaak in onze omgeving voorkomen. Denkt u maar eens aan het blad van de rabarber, dat van de pronkboom of van de giftige klimop, die erg gevaarlijk zijn. Of de verschillende narcissoorten, de wijnruit of de iris, waarmee men ook op moet letten, de vruchten van de rode kamperfoelie en die van de liguster, hoewel deze laatste zelden vruchten draagt omdat hij gesnoeid wordt, zodat hij niet bloeit of bessen gaat dragen. Ook bij de naaldbomen zijn enkele gevaarlijke klanten, zoals bijvoorbeeld de naaldjes van de jeneverbes en de taxus. Zij kunnen ernstige vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Vergif voor het hart, en dus bijzonder gevaarlijk, is het blad van het lelietje van dalen. Zelfs het bloemwater uit de vaas waar zij instaan, is levensgevaarlijk. Haar verwanten, de oleander, de monnikskap, het salomonszegel en het vingerhoedskruid zijn eveneens zwaar giftig. Hoe mooi de gouden regen ook is, al haar onderdelen zijn giftig. Natuurlijk moet u al deze prach­tige planten niet uit uw tuin gaan verbannen. Het zou zonde zijn, maar neem echter wel een paar regels in acht. Zorg ervoor, dat uw kinderen nooit plantendelen eraf trekken en in de mond stoppen. Was hun handjes goed met zeep als zij aan deze planten geweest zijn. Plant de giftige soort nooit in de nabijheid van het terras, de zandbak of uw volière, zodat uw kinderen of uw vogels niet in de verleiding komen ervan te gaan eten. 

De volgende planten, heesters of bomen zijn alle min of meer - sommige zelfs zwaar - giftig.

Aronskelk (Arum Maculatum)                        Geheel giftig, na koken eetbaar

Adonis (Adonis spec.)                                     Alle soorten zijn giftig

Aarappel (Solanum Tuberosum)                     Alle groene delen en de bessen zijn giftig.

                                                                          De knol­len niet, mits deze niet groen zijn.

Bolderik (Agrostemma Githago)                     De zaden zijn giftig

Bosrank (Clematis spec.)                                  Alle soorten zijn iets giftig.

Boterbloem (Ranunculus spec.)                       Diverse soorten iets giftig tot giftig.

Bilzekruid (Hyoscyanum niger)                       Zeer giftig.

Bitterzoet (Solànum Dulcamàra)                      Giftig.

Boksdoorn (Lycium Halimifolum)                   Giftig.

Doornappel (Datura Stramonium)                    Vrij giftig (de blaadjes).

Dolik (lolium Temulentum)                              Vruchten giftig, is een blauwgroen gras.

Eenbes (Paris Quadrifolia)                                 Hele plant giftig, behalve vruchtvlees.

Engbloem (Cynanchum Vincetoxicum)           Giftig.

Gouden Regen (Laburnum)                               Hele plant giftig, vooral de za­den.

Gevlekte Scheerling (Conium Maculatum)       Zeer giftig.

Herfststijlloos (Colchicum Autumnale)             Hele plant zeer giftig.

Heggerank (Bryonia Dioica)                              Mooie rode bessen zijn zeer giftig.

Hondspeterselie (Aethusa Cynapium)               Giftig, voor vogels zeer giftig.

Kamperfoelie (Lonicera Nigra)                        Giftig, voor vogels niet giftig, zowel rode als zwarte  bessen.

Kerstroos (Helleborus niger)                            Zwarte wortelstok zeer giftig.

Klaproos (Papaver somniferum)                     Alle soorten iets giftig. Hiertoe behoort o.a. het maanzaad.

                                                                          Voor vogels echter onschadelijk, mits niet uitsluitend gevoerd.

Lijsterbes (Sorbus spec.)                                Voor de mens giftig.

                                                                        Vogels verteren alleen weer het zaadhuis en niet het giftige zaad.

Lelietje van Dalen (Convallària Majàlis)      Blaadjes zeer giftig.

Monnikskap (Aconitum spec.)                       Diverse soorten zwaar giftig.

Oosters Nieskruid (Helleborius Orientalis)   Giftig.

Oleander (Nerium Oleander)                         Hele plant is giftig.

Palmboompje (Buxux Sempervirens)            Giftig.

Peperboompje (Daphne Mezereum)                Giftige bessen, niet giftig voor vogels.

Ridderspoor (Delphinium spec)                        Alle soorten iets giftig.

Slangenwortel (Calla Palustris)                         Bessen en alle plantendelen giftig.

Stinkend Nieskruid (Helleborus Faetidus)        Giftig.

Salomonszegel (Convallaria Polygonatum)       Zwaar giftig.

Sumak (Rhus Toxicedendron)                         Giftig.

Sering (Syringa spec.)                                     Waar­schijnlijk giftig, of alleen de zaden.

Taxum (Tacus Baccata)                                   Met mooie rode bessen, gedeel­telijk zeer gif­tig.

Tuiniris (Iris Germanica)                                  Heeft enkele giftige delen.

Vingerhoedskruid (Digitalis Purt Purea)         Hele plant zeer giftig.

Wrangwortel (Helleborus Viridid)                    Giftig.

Wolfskers (Atropa Belladonna)                       Zeer giftig.

Waterscheerling (Cicuta Virosa)                      Voor vogels zeer giftig.

Watereppe (Sium spec.)                                  De diverse soorten iets giftig, voor vogels zeer giftig.

Zeepkruid (Saponaria Officinalis)                     Wortel­stok is giftig.

Zwarte gifbes (Actaea Spicàta)                        De zwar­te bessen zijn zwaar giftig.

Zwart Peperboompje (Daphne Laureola)         Giftig, niet voor vogels.

Zwarte nachtschade (Solanum Nigrum)            Bessen zijn bijzonder giftig.

Zijdeplant (Asclepias Cornuti)                         Giftig.

Zevenboom (Juniperus Sabina)                       Giftig.

 

Natuurlijk bestaan er verder nog een aantal oneetbare bessen, maar die smaken niet lekker. Ze zijn dan ook onschadelijk voor mens en dier.