Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

Ontmoetingsdag 2016 druk bezocht

Door: L.J. Schellekens.

We hadden de binnenkomst gepland om 10.30 maar de eerste waren er al om 9.30 uur. Vanaf 10.00 uur liep het echt vol. Alle aanwezigen werden bij binnenkomst getrakteerd op een lunchbon en nog een tegoedbon. Zij konden evenals vorig jaar zelf koffie of thee pakken in de koffiecorner. Bij de koffie was er ruim voldoende en een grote diversiteit aan gebak opgesteld, waarvan iedereen die dat wenste kon genieten.

Aangezien er rond 11.00 uur al zo’n 120 personen binnen waren en iedereen zich van een goede plaats had voorzien zijn we iets eerder met het programma begonnen.

De dag werd geopend door de voorzitter en na een paar huishoudelijke mededelingen onder andere, Vogelparadijs Rottiné had een 10 tal prijzen beschikbaar gesteld die in de middagpauze verloot zouden worden. Beaphar had 120 pakken eivoer van 1kg klaarstaan, één voor elke bezoeker. Deze werden op het einde van de dag uitgedeeld, iedereen die een tegoedbon had kreeg er een mee.

Iets over 11 werd de microfoon overgedragen aan, ir. Ed.J. Gubbels. Dhr. Gubbels is secretaris van het P.V.H. Het zou vooral gaan over de positieflijsten en dan met name over vogels. Het bleek al gauw dat er voor de vogels nog niets afgesproken of vastgesteld is. Ze zijn nog steeds bezig met de positieflijst  zoogdieren.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd er een duidelijke uitleg gegeven over het verloop wat er al die jaren al was gepasseerd.
In 1992 kwam de GWWD ( Gezondheids- en welzijnswet voor dieren). Daar stond in artikel 33 alleen nog door de minister aangewezen soorten of categorieën mogen gehouden worden.
Een andere belangrijke stap was het Andibel-arrest. Hier werd ook besproken wat de voorwaarden zijn voor een houderijverbod.
Er lopen op dit moment een paar zaken die door het PVH aangevochten worden. Als die gewonnen worden zijn we als vogelliefhebber een stuk verder. Het is in ieder geval erg belangrijk dat zo veel mogelijk organisaties aangesloten zijn bij het PVH, zodat we één front kunnen vormen en samen een goede financiële basis hebben.

Procederen kost geld!!  

 
Ook werd er nog gesproken over toezichthouders die soms met veel imponeergedrag bij je aan de deur staan.
Op de website van Bec staat een brief met een toelichting erbij die erg van belang kan zijn als je controle krijgt. De bedoeling van de brief is om de opsporingsambtenaar te laten weten dat de dierhouder zijn rechten en plichten kent. Eenieder wordt aangeraden deze brief af te drukken en bij de hand te hebben mocht er controle komen. Wil je hier meer over weten kun je contact opnemen met de voorzitter.

De pauze stond gepland op 12.15 maar dat hebben we niet gehaald, het was er ruim overheen. Gelukkig had Erik Jonkers van “Klein Oisterwijk” de lunch goed voorbereid en verliep deze voorspoedig. Tijdens de lunch werden de loten aangeboden voor de geschonken prijzen. Er was ook een mogelijkheid om meegebrachte vogels uit te ruilen, ook daar werd goed gebruik van gemaakt.

Na de Pauze was Alois van Mingeroet aan zet. ( Dhr. van Mingeroet is een gediplomeerde C.O.M. keurmeester Europese vogels.)

Alois had een mooie diapresentatie van Europese vogels. De voordracht was vooral gericht op de tentoonstellingsvogels. Er werd veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de vogel. Hoe moet de vogel er uit zien, wat zijn de goede punten en wat zijn de meest voorkomende fouten. Een en ander werd door middel van bewerkte dia’s getoond. Door middel van pijltjes werd op de dia aangegeven waar de meest voorkomende fouten kunnen zitten. Een TT vogel moet aan een aantal eisen voldoen, een soort ideaalbeeld dus. Dat het niet eenvoudig is om die standaard te bereiken spreekt voor zich, je moet er naar toe kweken. Hier werd een duidelijke uileg over gegeven. Ook hoe de keurmeesters een vogel beoordelen is een vorm van discussie. Niet alle keurmeesters interpreteren de standaardeisen op dezelfde manier.
Dan zijn er nog de zogenaamde conditievogels. Van deze vogels zijn nog geen standaardeisen aanwezig. Het zijn vooral de vruchten en insecteneters. Deze vogels worden vooral gekeurd op conditie, hoe ziet de vogel eruit, heeft hij een egaal verenpak, is de verzorging oké, laat de vogel de kleur zien die hij in dat jaargetijden heeft. De meeste vogels zijn in het begin van het broedseizoen, april /mei,  op zijn mooist terwijl de meeste tentoonstellingen in november / december zijn. De huisvesting van de vogels had ook de volledige aandacht. Het advies was grotere kooien zodat de vogels meer ruimte hebben. Je kunt dan wel iets minder vogels houden. Het zal de kweek zeker ten goede komen als er niet te veel vogels in een te kleine ruimte zitten.

Dhr. van Mingeroet had zich goed aan de afgesproken tijd gehouden. De voorzitter kon deze dag iets na 15.00 uur afsluiten. Iedereen kon nu een pak Beaphar-eivoer gaan ophalen. Er zat een formulier bij voor een aanzienlijke korting op een nabestelling.

Al met al een zeer geslaagde dag. Het ligt in de bedoeling om in 2017 eind februari of begin maart weer een Ontmoetingsdag te organiseren. Ook dan is dhr. Gubbels uitgenodigd om ons bij te praten over de stand van zaken omtrent de Positieflijst en de nieuwe Natuurwet.

L.J. Schellekens