Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Kweekverslag

Terug naar overzicht
 

Kweekervaring met sijzen  Door: Paul Feldman

Een leuk en beweeglijk vogeltje is de sijs. Na met vele ups en downs allerlei vogels te hebben gekweekt heb ik getracht ook met sijzen te kweken. Van veel kwekers hoor je dat kweken met de sijs niet zo eenvoudig is, hier ligt dan voor mij ook weer een nieuwe uitdaging om het te proberen.

Ik heb me 5 stellen aangeschaft, de WK sijzen kocht ik op diverse tentoonstellingen en één koppel isabelsijzen kocht ik bij Rene Schonewille, een ervaren sijzenkweker.

Na goed naar hem geluisterd te hebben ben ik het seizoen begonnen. Ik heb de isabelpop gekoppeld aan een WK man, de isabelman aan een WK pop en de andere WK koppels aan elkaar. 4 Koppels sijzen gingen in kweekboxen van 1x1x2 meter en 1 koppel moest het doen met een kweekkooi van 50x50x120cm. Het WK koppel in de kweekkooi kunnen we kort over zijn. Het nest was in de 4e week van april klaar en de eieren werden overal in de kooi neergelegd, één ei lag in het nest. Als ik de eieren terug legde in het nest lagen ze, wanneer ik terugkwam van m’n werk, weer door de kooi verspreid. Wat opviel was dat ze niet werden opgegeten.

Eieren pikken werd ook bij de andere sijzenkoppels niet waargenomen. De pop broedde soms 2 dagen en dan was het weer mis. Het koppel met de isabelpop deed het veel beter, zij heeft alles alleen grootgebracht, de man hielp niet mee. Hij zat steeds in een hoekje te fluiten en als de pop van het nest kwam vloog hij er achteraan.

Jammer genoeg bestond het 1e legsel uit maar 3 eieren, waarvan 1 ei geen vrucht droeg. De andere eieren kwamen uit en de jongen kreeg ik op stok, 1 (split)man en een WK pop was het resultaat. Het 2e legsel bestond uit 4 onbevruchte eieren. Het weer was onaangenaam en ik vond dat de pop zeer onrustig was. Ze vloog steeds onrustig heen en weer, maakte het nest af en begon weer te vliegen. Ik heb daarop nog 2 voorgevormde nestjes in de kooi gehangen maar daar keek ze niet naar om, dus het moest iets anders zijn, maar wat?

Uiteindelijk kwamen er 4 eieren die dus later onbevrucht bleken. Toen de rust was weergekeerd kwam het 3e legsel dat bestond uit 5 eieren, die allemaal bevrucht waren. Alle 5 jongen kwamen op stok en het resultaat was 3 (split)mannen en 2 WK poppen. De pop wilde zelfs aan een 4e ronde beginnen maar daar voel ik niets voor. Ik wil de poppen niet uitmelken en ik hoef ook geen tientallen jongen op stok.

De kweek met de isabelman x WKpop liep uit op een drama. De pop had bij 2 legsels steeds legnood bij het 1e ei, een beetje olie hielp nadat ik de cloaca van de vogel onder de ” koude kraan“ had gehouden. Het eitje vond ik ’s avonds toen ik terug was van mijn werk netjes in het nest. Na een dag of drie ging de pop van het nest en bleef stilletjes in een hoek zitten. Ik heb de pop een tijdje lang alleen in de box laten zitten. Als ik de man er weer bij deed nam deze een agressieve houding aan die na een poosje weer over ging. Toen ik op een morgen na het 2e legsel bij dit koppel kwam, zag ik dat de man bezig was het verenkleed van de pop uit te plukken. De pop leek wel op een kalkoen die er met Kerstmis aan moest geloven. Ik heb het stel maar weer gescheiden, einde exercitie!

Het 2e WK stel was een voorbeeldig paar, de man hielp ook veel mee met het voeren der jongen. Uit 2 legsels ( 1e en 3e legsel) met 8 eieren kreeg ik 7 jongen op stok. De jongen waren na het uitvliegen zeer rustig in tegenstelling tot de jongen van de isabelpop die nogal onrustig waren in het begin. De jongen uit het WK koppel waren veel voller van formaat en het borstbeen was bijna niet te voelen. Ook kon ik de ringen op de 5e dag moeilijk aanbrengen, echter hier hielp een beetje olijfolie. Hier viel tevens op dat (alwéér) het 2e legsel geen bevruchte eieren (3) voortbracht. De eieren en jongen werden verzorgd in een voorgevormd cocosnestje zonder afwerking. De pop vertikte het om het nestje verder af te maken. Ook over het 3e WK koppel kan ik kort zijn. Hier gebeurde helemaal niets wat tot tevredenheid stemt. Ze hebben helemaal geen aanstalten gemaakt om te beginnen. De man dreef de pop wel op, achtervolgde haar fel maar ze ging niet over tot de nestbouw. Ik heb er nog 2 andere mannen bij gehad maar er gebeurde niets. Ook beginnen sijzen die ’s avonds laat nog door de vlucht vliegen broedrijp te worden. Alle 10 sijzen vlogen eind april nog laat door echter zoals gezegd ging dit niet altijd gepaard met succes.

Conclusie: Kweken met sijzen valt niet altijd mee en dat was in mijn geval te wijten aan denk ik:
 • Nog niet genoeg kennis aangaande de sijzenkweek
• Misschien geen goede kweekkoppels
• Rotweer
Bij “rotweer” wil ik even het volgende vermelden: Ik hoorde van een goede putterkweker na het kweekseizoen dat bij langdurig slecht weer en een slecht lopende kweek, hij de vogels apart zet en ze dan een multivitamine kuur geeft gedurende een week. Daarna wordt er opnieuw gekoppeld en de kweek verloopt bij hem dan toch beter. Hij wijt dat aan het feit dat bij slecht weer het eerder donker is, de vogels herkennen dat. (Mijn zaadeters zitten allemaal binnen en kunnen allemaal naar buiten kijken en zien dat het donker weer is). Van de steeds maar weer veranderende weersomstandigheden (fluctuaties in lichturen) zou een vogel wel eens in (een) lichte stress kunnen geraken.

Als vogels in de stress zitten raakt het vogellichaam veel vitamine C kwijt en in die zin zou het toedienen van vitaminen hout kunnen snijden!! Ik ga dit bij een eventueel volgende keer (en die komt zeker) toch uitproberen. Het is misschien dan ook niet zo vreemd dat de meeste van mijn vogels tijdens het slechte weer (2e legsel) slecht presteerden (en daar zaten ook insecteneters bij). Vorig jaar had ik een uitstekend seizoen (ten tijde van het 1e en 2e legsel was het schitterend weer, weet u nog?) echter dit jaar viel het me toch allemaal wat tegen. Misschien is dit ook wel het leuke aan vogels kweken. Niet ieder jaar is hetzelfde dus saai is onze sport in het geheel niet!

 

Paul Feldman