Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

UITSLAG BEC SHOW 2016 door Lou Megens

Wat was het mooi! Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat dit echt de mooiste en meest uitgebreide show was in de historie van BEC. Zelfs met afstand de mooiste show van Nederland, hoewel er vele verenigingen zijn die dit proberen te imiteren... Maar de inrichting van de vitrines als natuurlijke biotoop voor de vogels kent zijn weerga niet binnen Nederland. Er is een grote creativiteit getoond om het voor de vogels, maar ook voor het publiek aantrekkelijk te maken.

Naast de 20 grote ruim opgezette vitrines, met een grote diversiteit aan vogels, was er dit jaar ook een grote centrale volière met alleen maar Europese vogels bevolkt. Ook waren er ornamenten met stromend water over kienhout, wat de bromelia’s en orchideeën maar wat op prijs stelden. Op de achtergrond was de zang van de nachtegaal te horen in de ruimte.

De foto`s laten een mooi beeld zien van de diversiteit aan vogels. Want wat was er veel te zien! Van buitelende baardmannen tot kwikzilver vlugge goudhaantjes en trotse blauwborsten. Sneaky braamsluipers, water-vlugge winterkoninkjes, hakkende boomklevers, parmantig stappende grote gele kwikstaarten en trotse blonde tapuiten. Tjiftjafjes die door de dunne twijgjes foerageerden, geelgorzen tussen het stro, graspiepers op hun heideveldje en bonte vliegenvangers rustig hun beurt afwachtend.

Goud was er met 93 punten voor de mooist ingerichte vitrine voor Mart Rousseau. Hij bootste het rietlandschap van de Oostvaardersplassen na voor zijn baardmannen. Die hadden de tijd van hun leven, het riet uitpluizend naar zaadjes.

De prijs voor de mooiste vogel ging naar de zwarte spreeuw van Bertus Schellekens, ook goud met 93 punten. De zwarte spreeuwen waren in de centrale grote volière te bewonderen.

De gouden prijs voor het mooiste totaal (vitrine én vogels) ging met 94 punten naar Lou Megens, die een heidelandschap had gecreëerd voor zijn graspiepers. Compleet met prikkeldraad, pijpenstrootje en koeienpoep van Schotse hooglanders.

De lat ligt hoog voor de show van volgend jaar!