Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker
Terug naar overzicht

Artikel

 

Luscinia Obscura oftewel de zwartkeelnachtegaal

door Jeu Smeets

Op 5 mei kom ik op internet een filmpje van 28 seconden tegen met de mededeling “Zeer zeldzame vogel voor het eerst gefilmd”.  

 

Het blijkt te gaan om de Luscinia Obscura ofwel de Zwartkeelnachtegaal, gefilmd in de Chinese provincie Sichuan. Het vogeltje van ongeveer 14 cm groot komt alleen voor in deze provincie, en in het zuiden van de iets noordelijker gelegen provincie Gansu. Ze leiden een vrij verborgen, zelfs schuw bestaan, maar zijn wel vaak te horen. Ze maken in hun zang nogal wat schrille geluiden en wisselen dat af met aardige trillers. Over het leef- en voortplantingsgedrag is al helemaal niets bekend of te vinden. 

 

Enkele algemene dingen heb ik wel kunnen vinden. 

 

Er is maar heel weinig bekend over deze vogel die slechts in zeer kleine aantallen voorkomt. Een voorzichtige schatting gaat uit van totaal 10.000 vogels, met de opmerking dat die aantallen achteruit gaan als gevolg van vernietiging van bossen in de gematigde klimaatgebieden en ook het verlies hiervan in de vermoedelijke overwinteringgebieden.  

 

Het leefgebied van deze vogels is door vernietiging van biotopen niet meer aaneengesloten maar versnipperd over kleine stukken met ieder zijn eigen kleine populatie van deze toch wel bijzondere vogels. Ecologisch gezien is niet veel bekend van wat deze vogels op prijs stellen. Ze komen voor in bamboe- alsook gewone bossen en op bergruggen tot 3000 meter. 

 

Bedreigingen 

 

De belangrijkste bedreiging voor deze vogelsoort is toch wel de kap van de bossen en de omzetting hiervan naar bouw- en weiland. Momenteel schijnt er zich ook een kleine kolonie te hebben gevormd in het naburige Thailand. Mogelijk dat deze vogels uitgeweken zijn wegens de vernietiging van hun eigen biotoop. Maar het kan ook zijn dat dit een gedeelte is van het onbekende overwinteringgebied, waar een aantal vogels zijn blijven plakken. 

 

Bescherming 

 

Ondertussen zijn bepaalde gebieden aangewezen als beschermde gebieden voor deze vogels die, tot groot geluk, voor een gedeelte samenvallen met de beschermde gebieden voor de reuzenpanda. Ook wordt onderzoek gedaan naar de omgevingseisen van deze nachtegaal, want er blijken steeds meer kleine verspreide kolonies te ontstaan in bergachtige gebieden die niet geschikt zijn voor landbouw of veeteelt.  

 

Rode lijst

 

 

Ondertussen zijn deze vogels ook op de rode lijst van bedreigde soorten gezet en genieten ze de hoogste bescherming in China en er worden geschikte biotopen ingericht tot welzijn en de instandhouding van de Luscinia Obscura.